Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:32:11+01:00
Troche zadazn zrobiłam.. mam nadzieje ze sie przydadzą:))
zad. 7
t = 2min = 120s
I = 3A
q = ?
q = I * t
q = 120 * 3 = 360 C

zad. 10
I = 2 A
R = 15 Ohm
U = ?
U = R* I = 15 * 2 = 30 V

zad. 11
I = 8 A
U = 230 V
R = U/I
R = 230/8 = 28,7 Ohm

zad. 9
Prawo Ohma mówi iż, natężenia prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika.
Opór elektryczny jest wielkością określająca zdolność ciała do "przeciwstawiania się" przepływowi prądu. Ma wartość stałą dla danego odbiornika energi elektrycznej w danej temp., niezależnie od przyłożonego napięcia.
R = U/I
gdzie R = opór rezystancji [ Ohm]
U - napięcie [V]
I - natężenie [ A]

zad. 8
Napięcie elektryczne mierzy się pomiędzy dwoma punktami obwodu. Można je też zmierzyć między biegunami źródła energii elektrycznej. Napięcie mierzy się woltomierzem. Jednostka Volt [ V ]

zad. 14
R1 = 2 Ohm
R2 = 4 Ohm
R3 = 12 Ohm
a) R1+R2+R3 = 2+4+12 = 18 Ohm
b) 1/R1+1/R2+1/R3 = 1/2 +1/4+1/12 = 6/12+3/12+1/12 =10/12 = 12/10 Ohm

zad. 13
Suma natężeń prądów wpływających jest równa sumie natężeń prądów wypływających.

zad. 5
Elektryzowanie ciał może zachodzić przez: tarcie, dotyk lub indukcję. Przewodniki to: grafit, żelazo, stal, miedź. Izolatory:, tworzywa sztuczne, szkło, drewno.

zad. 15
5,5 A

zad. 26
Źródłem pola magnetycznego może być Ziemia, igła magnetyczna lub też przewodnik prostoliniowy podłączony do prądu.

zad.27
Napięcie e elek. U 1V
Natężenie I 1A
Ładunek elek. q 1C
Moc P 1W
Czas t 1s
Opór elek. R 1 Ohm

zad. 22
W fizyce ferromagnetyk to ciało, które wykazuje własności ferromagnetyczne - czyli łatwo ulega namagnesowaniu.

zad. 20
Pole magnetyczne jest to przestrzeń, w której na umieszczone w niej magnesy i poruszające się ładunki elek. działają siły magnetyczne.

zad.23
Powstaną 2 magnesy

zad. 24
Elektromagnes jest to zwojnica z umieszczonym wewnątrz niej rdzeniem ze stali miękkiej.

zad. 25
Siła elektrodynamiczna jest to siła, która działa na umieszczony w polu magnetycznym przewodnik o długości l, przez który płynie prąd .