Odpowiedzi

2009-10-15T16:57:17+02:00
Rajmund Kolbe urodził się i został ochrzczony 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. Lata dziecięce spędził w Pabianicach. W tutejszym kościele miało miejsce wydarzenie, które później opisywał słowami:
„Prosiłem Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze mnie będzie... Wtedy Ona pokazała mi się, trzymając dwie korony, jedną białą, a drugą czerwoną. Spytała, czy chcę tych koron: biała miała oznaczać, że wytrwam w czystości, a czerwona, że będę męczennikiem. Odpowiedziałem, że chcę...”.

W 1910 r. wstąpił do Zakonu OO Franciszkanów i otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. został wysłany na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i teologii. Złożył śluby wieczyste i przyjął imię Maria. Tam też w 1918 r. przyjął święcenia kapłańskie.
W Rzymie, w klimacie maryjnym swego Zakonu, pogłębił wyniesioną z domu rodzinnego miłość do Niepokalanej. Postanowił powołać do życia stowarzyszenie, które starałoby się o nawrócenie i uświęcenie wszystkich, pod opieką i za pośrednictwem Maryi.
Zamiar swój urzeczywistnił 16 października 1917 r., zakładając w Rzymie Rycerstwo Niepokalanej (MI - od nazwy łacińskiej Militia Immaculatae). Papież udzielił temu stowarzyszeniu swego błogosławieństwa, a po kilku latach obdarzył je odpustami. Ojciec Kolbe w 1919 r. wrócił do Polski, gdzie zaczął szerzyć Rycerstwo najpierw w Krakowie, a potem w Grodnie, wydając od 1922 r. miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”. W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor - wydawnictwo pod nazwą Niepokalanów, który był jednocześnie centralą MI.

W 1930 r. Św. Maksymilian udał się na misje do Japonii, gdzie zbudował podobny Niepokalanów i apostołował przez „Rycerza” japońskiego. Marzył o tym, by takie ośrodki MI powstały w każdym kraju.
W 1936 r. wrócił do Polski, by objąć na nowo ster Niepokalanowa, który stał się największym klasztorem w Kościele. Wydawał siedem czasopism, w tym dziennik. W 1938 r. zaczęła działać w Niepokalanowie radiostacja.
Dla zdobycia dusz Niepokalanej o. Kolbe wykorzystywał wszystkie środki, ale największy nacisk kładł na modlitwę i umartwienie. Przed wojną MI liczyła milion członków.
Po wkroczeniu Niemców do Polski o. Maksymilian został aresztowany z braćmi zakonnymi i wywieziony do obozów w Amtitz i Ostrzeszowie. Po zwolnieniu wrócił do Niepokalanowa i przekształcił klasztor w ośrodek działalności charytatywnej, niosący pomoc okolicznej ludności i licznym wysiedleńcom, wśród nich także Żydom.

W 1941 r. został ponownie aresztowany i osadzony najpierw w więzieniu warszawskim na Pawiaku, a potem w obozie oświęcimskim. Gdy po ucieczce jednego więźnia władze obozowe skazały dziesięciu niewinnych na śmierć głodową, o. Kolbe dobrowolnie ofiarował się za jednego z nich - Franciszka Gajowniczka. Zmarł 14 sierpnia 1941 r., dobity zastrzykiem fenolu.

W procesie kanonicznym uznano jego cnoty heroiczne i cuda zdziałane za jego przyczyną. Papież Paweł VI ogłosił o. Kolbego błogosławionym (17 października 1971 r.), a Jan Paweł II - świętym i męczennikiem (10 października 1982 r.).
15 3 15
2009-10-15T17:10:36+02:00
Rajmund Kolbe urodził się 08.10.1894 r. w Zduńskiej Woli. Jego rodzice, Juliusz i Marianna z Dąbrowskich, byli tkaczami. W poszukiwaniu pracy krótko przebywali w Łodzi, a następnie w Pabianicach, gdzie Rajmund spędził dzieciństwo. Uczył się w domu. Tylko przez rok chodził do miejscowej szkoły handlowej. W 1907 r. , razem ze starszym bratem podjął naukę w małym seminarium franciszkanów we Lwowie, gdzie też obaj, w 1910 r. wstąpili do zakonu. Wraz z suknią zakonną otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu. Tam uzyskał doktorat z filozofii na uniwersytecie "Gregorianum" w 1915 r., a z teologii w 1919 r. na wydziale ojców franciszkanów. W Rzymie też przyjął święcenia kapłańskie (28.04.1918). W 1919 r. wrócił do Polski i podjął wykłady w seminarium ojców franciszkanów w Krakowie, które po roku przerwał z powodu gruźlicy płuc.
15 3 15