Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:34:13+01:00
Marzenia o szybowaniu taksówką, tak jak to robił Bruce Willis w Piątym elemencie, są bliskie spełnienia.

Być może będzie to przełom w dziedzinie transportu cywilnego. Futurystyczny, czteroosobowy pojazd
M400 Skycar skonstruowany przez firmę Moller International ma być dostępny na rynku w 2009 roku, ale już teraz można składać na niego zamówienia. To propozycja dla tych, którzy dojeżdżają do pracy kilkaset kilometrów lub dla tych, którzy po prostu mają pieniądze na takie cacko.Auto
jest napędzane benzyną. Pali niedużo - 12 litrów benzyny na 100 km. Latającym autem można się wznieść na wysokość ponad 1,5 km. Startuje i ląduje pionowo. Skycar może poruszać się również po drogach. Napędzany jest ośmioma rotacyjnymi silnikami
o mocy 150 KM każdy.

Prędkość w locie może dochodzić nawet do 500 km/h, co oznacza, że szczęśliwi nabywcy będą w stanie przemierzać autami setki kilometrów w kilkadziesiąt minut! Powietrzne samochody
, zanim wejdą do masowej produkcji, mają być najpierw wykorzystywane przez ekipy ratownicze, policję i jako taksówki.

Specjalny zespół zastanawia się nad rozwiązaniem systemu powietrznych dróg. Ma on powstać najpierw w USA i to już za 10 lat. Stworzenia SATS - Small Aircraft Transporation System ma podjąć się NASA. Powietrzne drogi będzie nadzorował komputer
i system nawigacji satelitarnej GPS. Projekt pochłonął już ponad 200 milionów dolarów.

Zainteresowani kupnem tego modelu muszą dokonać przedpłaty na konto konstruktora - Paula Mullera. Za pierwsze powietrzne samochody będzie trzeba zapłacić $148 000, czyli około 440 000 zł, ale gdy rozpocznie się seryjna produkcja, cena może spaść nawet do $40 000, czyli około 120 000 zł.

na angielski ;D
Of daydream about gliding by taxi as it Bruce Willis did in the fifth element, are close to the fulfilment. perhaps it will be turning point in the area of transport civil. Futurist, four-person vehicle Skycar constructed by the Moller International company is supposed to be M 400 available on the market in 2009, but now it is already possible to place an order to it. It is a proposal for the ones which are commuting a few hundred kilometres or for the ones which simply have money for such a trinket. The car is being driven with petrol. He is smoking not a lot - 12 litres of petrol on 100 km. With flying out it is possible to rise to the height above 1.5 km. He is starting and he is landing vertically. Skycar can move also on routes. About power 150 of the h.p. everyone is being driven with eight rotatory engines. The speed in flight can reach even 500 km/h what he/she is marking, that happy buyers will be able to travel across hundreds of kilometres by cars in several dozen minutes! Air cars, before they enter the mass production, they are supposed at first to be used by rescue teams, police and as taxis. The special team is thinking above dissolving the system of air roads. He is supposed to come into existence at first into USA and it already in 10 years. SATS creatures - the System is supposed to entertain itself to Small Aircraft Transporation to the NASA. Air roads will be a computer and a system of the satellite navigation supervised the GPS. the Project ate up as many as over 200 million dollars. Interested in the purchase of this model must make an advance payment on account of designer - Paula Mullera. It will be necessary to pay for the first air cars 148 000, that is about 440 000 zloty, but when a mass production starts, the price can fall even to 40 000, that is about 120 000 zloty.
2010-02-21T17:14:33+01:00
;)
My airoplane is big. He is green and red. It's my favour colours. ;)