Pomóżcie błagam Was !!!
Mirek podzielił między kilku kolegów czekoladki. Jurek dostał 1/6
wszystkich czekoladek, a Wacek dwa razy więcej. Łącznie obaj dostali 12 czekoladek. 1/4 pozostałych czekoladek dostał Henio, a całą resztę Piotr.
a)Jaką część wszystkich czekoladek dostali łącznie Jurek i Wacek ??
b)Jaką część wszystkich czekoladek dostał Henio? A jaką Jurek?
W obu punktach chodzi o ułamki z wszystkich
c)Ile czekoladek dostał każdy z kolegów Mirka. Tu chodzi po ile dostali.
Plisss pomóżcie
Napiszecie do tego działania, a nie same wyniki :)
Dam naj :)

1

Odpowiedzi

2010-02-21T16:31:49+01:00
Mirek podzielił między kilku kolegów czekoladki. Jurek dostał 1/6
wszystkich czekoladek, a Wacek dwa razy więcej. Łącznie obaj dostali 12 czekoladek. 1/4 pozostałych czekoladek dostał Henio, a całą resztę Piotr.
a)Jaką część wszystkich czekoladek dostali łącznie Jurek i Wacek ??
b)Jaką część wszystkich czekoladek dostał Henio? A jaką Jurek?
W obu punktach chodzi o ułamki z wszystkich
c)Ile czekoladek dostał każdy z kolegów Mirka. Tu chodzi po ile dostali.


Najpierw obliczymy całkowitą liczbę czekoladek.
x - całkowita liczba czekoladek

Wiemy, że Jurek i Wacek dostali łącznie 12 czekoladek. Po zapisaniu mamy:

1/6 x + 2/6 x = 12
3/6 x = 12
1/2 x = 12 / * 2
x = 24

a)
Jurek i Wacek dostali łącznie 3/6, czyli 1/2 wszystkich czekoladek.

b)
Henio dostał 1/4 z 1/2 czekoladek, czyli 1/4 * 1/2 = 1/8.
Jurek dostał 1/6.
Prawdopodobnie chodziło w tym pytaniu o Piotra, więc:
Piotr dostał 3/4 z 1/2 czekoladek czyli 3/4 * 1/2 = 3/8.

c)
Jurek: 1/6 * 24 = 4
Wacek: 2/6 * 24 = 1/3 * 24 = 8
Henio: 1/8 * 24 = 3
Piotr: 3/8 * 24 = 9