1.Wyjaśni na czym polega różnica między czasem słonecznym a strefowym.
2.wymień nazwy stref czasu obejmujących obszar europy i określ największą różnicę czasu strefowego na terytorium tego kontynentu.
3.Wskaż kontynent leżący w najmniejszej liczbie stref czasowych.
4.Odczytaj na mapie stref czasu, która godzina jest na Madagaskarze, a która w Nowym Jorku, jeśli w Warszawie zegary wskazują 8.oo rano zimą.
5.Wyjaśni dlaczego podrużując samolotem, możemy dwukrotnie,,przeżyć" tę samą godzinę.
6.Oblicz długość geograficzną południka, w którego strefie znajduje się podróżnik, jeśli czas w tej strefie jest 3 godziny wcześniej od czasu strefowego Krakowa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:32:45+01:00
1.Czas słoneczny (miejscowy) to czas określany na podstawie górowania Słońca nad danym południkiem geograficznym. Czas ten zależy od długości geograficznej miejsca obserwacji. Czas strefowy to czas obejmujący 24 południkowe strefy. Każda strefa obejmuje 15 ( stopni) długości geograficznej.
2 3 2