Jadwiga przemnożyła iloczyn 18 czynników równych 8 przez iloczyn 50 czynników równych 5. Ile cyfr ma uzyskany wynik. ?
A) 13 B)40 C)52 D)60 E)100
------------------------------------------------------
Wśród poniższych czterech zdań o liczbie naturalnej n dwa prawdziwe i dwa fałszywe:
Liczba n jest podzielona przez 5.
Liczba n jest podzielona przez 11.
Liczba n jest podzielona przez 55.
Liczba n jest mniejsza niż 10.
Liczbą n jest
A) 0 B) 5 C)10 D) 11*55 E)55
-----------------------------------------------------
Adam ma do przeczytania 290-stronicową książkę. Postanowił codziennie, oprócz niedzieli, przeczytać 4 strony, a w każdą niedzielę 25 stron. Adam rozpoczął czytanie tej książki w niedzielę. Przez ile dni będzie ją czytał.?
A)15 B)46 C)40 D)35 E)41
-------------------------------------------------------
Liczby od 1 do 8 zapisano na ośmiu kartach (na każdej inną liczbę). Następnie tak ponumerowane karty podzielono na dwie grupy A i B w taki sposób, że suma liczb zapisanych na kartach grupy A jest równa sumie liczb zapisanych na kartach z grupy B. Jeżeli wiadomo, że w grupie A są tylko 3 karty, to wtedy na pewno
A) dokładnie try karty w grupie B są ponumerowane liczbami nieparzystymi
B) cztery kart w grupie B są ponumerowane liczbami parzystymi
C) karty z liczbą 1 nie ma w grupie B
D) karta z liczbą 2 jest w grupie B
E) karta z liczbą 5 jest w grupie B.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:16:56+01:00
Wiem tylko to z książką. odpowiedź to 41, czyli E.