Elektryczny czajnik ogrzewa 2l wody w czasie 10min od temperatury 20°C do temperatury wrzenia przy normalnym ciśnieniu. Napięcie zasilania wynosi 220 V. Zakładając, że cały cieplny przepływ energii zachodzi tylko między spiralą grzejnika a woda, wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:44:13+01:00
Dane:
m = 2 kg
T₁ = 20 ⁰C
T₂ = 100 ⁰C
U = 220V
t = 10 min = 600 s
Cw =4200 [J/kg×⁰C]
Rozw.:
ΔT= T₂ - T₁ = 100 ⁰C - 20 ⁰C = 80⁰C
W = Q
czyli
P × t = m × Cw × ΔT
P = m × Cw × ΔT / t = 2 kg × 4200 [J/kg×⁰C] × 80⁰C / 600 s =
1120 W
P = U×I
I = P/U = 1120 W/ 220 V = 5,09 A
16 4 16