Np. to ^3+^ tzn. ze jest na gorze a bez to poprostu na dole(mielam male problemy)

1.Korzystajac z szeregu napieciowego metali i szeregu standardowych potencjałów półogniw redoks, oznacz bieguny w ogniwach zestawionych z podanych półogniw(warunki standardowe)
a) Sn I Sn²+ i Pt, H2 I H+
b) Pt I Cr²+, Cr^3+^ i Ag I Ag+
c) Pt I Sn²+, Sn^4+^ i Pt, H2 I H+
d) Pt, Cl2 I Cl- i Zn I Zn²+
e) Pt I S, S²+ i Pt I H+, Cr^3+^, Cr2O^2-^ 7
f) Pt I Pb²+, Pb^4+^ i Fe I Fe²+

Kompletnie tego nie rozumiem.

2.Odpowiedz, które drobiny wykazuja silniejsze własciwosci redukujace.
a) I- czy Fe²+
b) Zn czy Ni
c) Pb²+ czy S²-
d) Cl- czy Br-

3.Odpowiedz, ktore drobiny wykazuja silniejsze własciwosci utleniajace.
a)No-3 czy Cl2
b) Fe^3+^ czy Cr^3+^
c) S czy I2
d) Sn^4+^ czy Ag+

4.Wsród jonów, atomow lub czasteczek pierwiastkow: Bi^3+^, Pb^4+^, S, Br2, Mn²+ wskaz te, ktore w reakcji z jonami Fe²+ ulegna redukcji.

5.Wsród jonow lub atomow pierwiastkow: I-, Be, Sb, S²-, Sn²+ wskaz te, ktore w reakcji z jonami H+ ulegna reakcji utleniania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:08:11+01:00
1.Korzystajac z szeregu napieciowego metali i szeregu standardowych potencjałów półogniw redoks, oznacz bieguny w ogniwach zestawionych z podanych półogniw(warunki standardowe)
a) A Sn I Sn²+ i Pt, H2 I H+ K

b)A Pt I Cr²+, Cr^3+^ i Ag I Ag+ K

c) A(-) Pt I Sn²+, Sn^4+^ i Pt, H2 I H+ K(+)
d)K Pt, Cl2 I Cl- i Zn I Zn²+ A

e) K Pt I S, S²+ i Pt I H+, Cr^3+^, Cr2O^2-^ 7 A
f) K Pt I Pb²+, Pb^4+^ i Fe I Fe²+ A


2.Odpowiedz, które drobiny wykazuja silniejsze własciwosci redukujace.
a) Fe²+
b) Zn
c) Pb²+
d) Br-

3.Odpowiedz, ktore drobiny wykazuja silniejsze własciwosci utleniajace.

b) Cr^3+^
c) I2
d) Sn^4+^

4. Mn²+

5.te które beda miały wiekszy potencjał elektrochemiczy od H +