Proszę wypisać wszystkie środki stylistyczne jakie znajdziecie!
Proszę nie pisać tylko po jednym czy kilka epitetów żeby dostać pkt!

Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzystym śladem,
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,
Sama tylko dopiero szczupłym prątkiem wschodząc:
Tę jeśli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy
Uprzątając, sadownik podciął pochwapliwy
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej
Upada przed nogami matki ulubionej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:33:00+01:00
Rymy parzyste, gramatyczne: sadem, śladem
epitety: oliwka mała
peryfraza, porównanie homeryckie( porównanie córki do drzewka oliwkowego )
personifikacja ,,mdleje"