Odpowiedzi

2010-02-21T16:50:05+01:00
A)x-y=4--->x=4+y podstawiając do x+y=2 wynika ,że 4+y+y=2 czyli 2y=-2 czyli y=-1 czyli x=4+(-1)=3

b)3x+y=8--->y=8-3x podstawiając do 6x-2y=-4 wynika ,że 6x-16+6x=-4 czyli 12x=12 czyli x=1 czyli y=8-3*1=5

c)tu jest błąd w zapisie!! ale domniemuję że jest plus więc 2x+y=-2-->y=-2-2x podstawiając do 2x-3y=3 wynika ,że 2x+6+6x=3 czyli 8x=3 czyli x=3/8 czyli y=-2-6/8 czyli y=-2,75

d)x+y=40--->x=40-y podstawiając do -x+y=8 wynika ,że -40+y+y=8 czyli 2y=48 czyli y=24 czyli x=40-24=16

e)x+2y=6 ---> x=6-2y podstawiając do 2x-4y=-6 wynika ,że 12-4y-4y=-6 czyli -8y=-18 czyli y=2,25 czyli x=6-4,5 czyli x=1,5

f)f)4x-y=10 ---> y=-10+4x podstawiając do x+2y=-2 wynika ,że x-20+8x=-2 czyli 9x=18 czyli x=1 czyli y=-10+4 czyli y=-6
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T17:16:44+01:00
A) {x-y=4
{x+y=2

x=4+y
4+y+y=2

x=4+y
4+2y=2

x=4+y
2y=-2

x=4+y
y=-1

x=4+(-1)
y=-1

x=3
y=-1
------------------------------------------------------------------------------

b) {3x+y=8
{6x-2y=-4

y=8-3x
6x+8-3x=-4

y=8-3x
3x+8=-4

y=8-3x
3x=-12

y=8-3x
x=-4

y=8+12
x=-4

y=20
x=-4
-----------------------------------------------------------------------------

{x+y=40
{-x+y=8

x=40-y
-40-y+y=8

x=40-y
-40y=8

x=40-y
y=-5
----------------------------------------------------------------------------

e) {x+2y=6
{2x-4y=-6

x=6-2y
2*6-2y-4y=6

x=6-2y
12-2y-4y=6

x=6-2y
12-6y=6

x=6-2y
6y=6

x=6-2y
y=1

x=6-2
y=1

x=4
y=1

------------------------------------------------------------------------------

{4x-y=10
{x+2y=-2

x=-2-2y
4*-2-2y-y=10

x=-2-2y
-8-3y=10

x=-2-2y
-3y=18

x=-2-2y
y=-6

x=-2+12
y=-6

x=10
y=-6