Zadanie1. Wykonaj mnożenia:

a) (4z2-1)(z2+5)=

b) (5ab2+4b3)(3ab3-4a2)=

c) (8a2-3ab)(3a2-ab)=

d) (7x3y2-xy)(-2x2y2+5xy)=

e) (x2+2y-5x)(2x2-3y)=

f) (a2-5ab+3b2)(a2-2ab)=

zadanie2. Wykonaj mnożenia:

a) (a3+2a2b-5ab2-3b3)(5a-4b)=
b) (x3+3x2y-3xy2+4y3)(2x+3y)=
c) (a4+5a3+4a2-3a+1)(a2+2a)=
d) (2x4-3x3+2x2-5x+1)(2x2-x)=

1

Odpowiedzi

2009-10-16T13:32:30+02:00
Zad.1
(4z²-1)(z²+5)=4z4+20z²-z²-5=4z4+19z-5

(5ab²+4b³)(3ab³-4a²)=15a²b5-20a³b²+12ab6-16a²b³

(8a²-3ab)(3a²-ab)=24a²-8a³b-9a³b+3a²b²=24a4-17a³b+3a²b²

(7x³y²-xy)(-2x²y²+5xy)=-14x5y4+12x4y³+2x³y³-5x²y²

(x²+2y-5x)(2x²-3y)=2x4-3x²y+4yx²-6y²-10x³+15xy

(a²-5ab+3b²)(a²-2ab)=a4-2a²b-5a³b+10a²b²+3b²a²-6ab³=a4-2a²b-5a³b++13a²b²-6ab³

zad.2
(a³+2a²b-5ab²-3b³)(5a-4b)=5a4-4ba³+10a³b-8a²b²-25a²b²+20ab³-15b³a+12b4=
=5a4+6a³b-33a²b²+5b³a+12b4

(x³+3x²y-3xy²+4y³)(2x+3y)=2x4+3x³y+6x³y+9x²y²-6x²y²-9xy³+8y³x+12y4=
=2x4+9x³y+3x²y²-xy³+12y4

(a4+5a³+4a²-3a+1)(a²+2a)=a6+2a5+5a5+10a4+4a4+8a³-3a³-6a²+a²+2a=
=a6+7a5+14a4+5a³-5a²+2a

(2x4-3x³+2x²-5x+1)(2x²-x)=4x6-2x5-6x5+3x4+4x4-2x³-10x³+5x²+2x²-x=
=4x6-8x5+7x4-12x³+7x²-x

cyfry za literami to potęgi
1 5 1