Mam do zrobienia zadanie domowe z matematyki, tak dokładniej z sum algebraicznych i kompletnie tego nie umiem. proszę o szybkie odpowiedzi ;)

(ćwiczenia: Matematyka 1 dla gimnazjum)

Zad. 1; str. 38
Zapisz sumy jednomianów podobnych w prostrzej postaci:

a) 6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy =
b) 2,5a-a-4a+6,5a-3,5a =
c) 0,3x-0,4x+0,5x-0,6x+0,7x =
d) 696y-969y+69y-96y =
e) ½a²+¹/₃a²+¹/₆a²-2a² =

Zad. 2; str. 38
Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podobne i zapisz krócej podaną sumę:

a) 2a+3b-c-4a-3b+2c =
b) 3x-2y+3,5x-y+2+0,5y =
c) xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1 =
d) x²+2xy-3y²-2x²-y²-x²+2xy =
e) ⅙t²+⅓k²t+⅓tk²-k²t+½t²-⅙tk² =
f) u²v²+¼uv-¹/₇u²v²-uv-½uv+u²v² =

bardzo proszęęę o zrobienie tych zadań!
z góry dzięki. ;* :)

2

Odpowiedzi

2010-02-21T16:39:04+01:00
2010-02-21T16:39:15+01:00
1. a) 3xy
b)0,5a
c) 0,5x
d)-300y
e)-1,003a2
2. a) -2a+c
b)6,5x+2,5y2+2
c)-xy-x+2
d)-2x2+4xy-4y2
e)0,667t2-0,67 k2t+0,163tk2
f) 1,86u2v2-1,25uv