Odpowiedzi

2010-02-21T16:35:56+01:00
Ad1 W XVII wieku Rzeczpospolita toczyła liczne wojny na własnym terytorium (ze Szwecją, Rosją, Turcją, Siedmiogrodem, Tatarami, Kozakami), co doprowadziło do wyniszczenia kraju, jego wyludnienia i ruiny gospodarczej. Szlachta, której dochody dotkliwie spadły, podnosiła ciężary świadczeń chłopskich, przede wszystkim pańszczyzny i monopolu propinacyjnego (konieczność picia określonej ilości alkoholu w ciągu roku w karczmie pana i picia alkoholu wyłącznie w karczmie pana). Wzrosła ksenofobia, czego rezultatem była opozycja szlachty wobec prób jakichkolwiek reform. Szczególnie dotkliwy był "potop Szwedzki".

ad2 Niekorzystny rozejm w Andruszowie w 1667r. (Rzeczpospolita utraciła lewobrzeżną Ukrainę, ziemię siewierską, czernihowską, połocką) znacznie wzmocnił
Rosję.

ad3 Podczas gdy Rzeczpospolita pogrążała się w anarchii, sąsiednie państwa (Prusy, Austria, Rosja) przeprowadzały reformy w duchu absolutyzmu oświeceniowego. Ingerowały w sprawy wewnętrzne Rzeczpospolitej, praktycznie od 1717r. gwarantując sobie nienaruszalność jej ustroju politycznego (Sejm niemy, którego postanowień Rosja była gwarantem).

ad4 W 1657r. w traktatach welawsko-bydgoskich Rzeczpospolita ze cenę odstąpienia elektora pruskiego od sojuszu ze Szwecją, zgodziła się na rezygnację ze stosunku lennego. Uwolnione Prusy Książęce połączone z Brandenburgią już wkrótce miały się stać groźnym przeciwnikiem.

ad5 Rzeczpospolita nie zawiązała żadnych strategicznych i korzystnych dla siebie sojuszy ani mariaży w wieku XVII-XVIII. Powodowało to odosobnienie w walce o utrzymanie się na scenie politycznej.

ad6 Rzeczpospolita postrzegana była na Zachodzie w XVIII wieku jako kraj bardzo zacofany, siedlisko "zła". Nikt nie pospieszył jej z pomocą, gdy zaborcy jawnie łamali ówczesne prawo międzynarodowe (zasada dotrzymywania umów
, nieingerowania w stosunki wewnętrzne drugiego państwa itd.tutaj tak ogólnie o upadku Rzeczpospolitej ;)
2010-02-21T16:39:46+01:00
Główny powód:upadek powstania kościuszkowskiego w 1794roku

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej:
Magnaci dochodzą do rządów.
Panowanie dynastii Sasów
Nieudolne rządy