1.Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi 1,5 cm.
2.Oblicz objętośc i Pp całkowitej graniastosłupa o podstawie rombu o przekątnych 12 cm , 14 cm , krawędzi podstawy 9,2 cm i krawędzi bocznej 10 cm .
3.Oblicz V i Pp całkowitej graniastosłupa o podstawie trójkąta równobocznego o krawędzi podstawy 8cm , wysokości podstawy 6,9 cm i krawędzi bocznej 10 cm .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:06:31+01:00
1.
Pp=6a²
Pp=6 1,5²
Pp= 6 2,25
Pp=13,5
2.Ppods= e f/2
P= 12 * 14/2
P=84
Psciany1= 12 *9,2
P=110,4

Psciany2= 14 * 9,2
P=128,8

Pp=2 * 84+2*110,4 + 2*128,8
Pp=336+220,4+256,7=814

V= Pp h
V=84 * 10=840

3.
Pp=16 pierw z3
wzor P=a²Pierw3/4

Pscian= 8 * 10
=80

Pc= 2 * 16 pierw 3 +3 * 80
Pc=32 pierw 3 + 240

V = 16 pierw 3 * 10
V= 160 pierw 3