Pola trójkąta równoramiennego jest równe 12cm². Który wzór określa zależność między wysokością x tego trójkąta a długością jego podstawy y ? Zapisz obliczenia.
A. y= 24:x w ułamku
B. y= x:12 w ułamku
C. y= 12:x w ułamku
D. y= x: 24 w ułamku

2

Odpowiedzi

2010-02-21T16:46:42+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:47:03+01:00
P=1/2 yx
12= 1/2yx /2
24= yx /x
y=24/x