Odpowiedzi

2010-02-21T16:56:37+01:00
Duchowni, wysłani przez Cesarstwo Wschodniorzymskie (Bizancjum) w celu chrystianizacji ludów słowiańskich głównie na wschodzie Europy (stąd Rosja to prawosławie). Wynaleźli pismo cyrylice, uczyli go,a także czytać, pisać, itp, Biblie chyba nawet przełożyli. W ten sposób wschodnie ludy słowiańskie odstąpiły od politeizmu na rzecz chrześcijaństwa.
24 4 24
2010-02-21T17:00:50+01:00
CYRYL
Rok urodzenia około - 826 , zmarł- 869 . był to brat Metodego i podobnie jak on był świętym. Imię chrzestne Konstantyn. był misjonarzem. razem ze swoim bratem prowadził pracę misyjną w państwie wielkomorawskim. był stwórcą najstarszego alfabetu słowiańskiego zwanego głagolicą.

METODY
Dokładny rok jego urodzenia nie jest znany , zmarł- 885. był świętym. brat Cyryla. Słowiański misjonarz. wprowadził język słowiański do liturgii. Parton Europy.
22 4 22