Odpowiedzi

2010-02-21T18:33:08+01:00
-wydzielanie dużej ilości gazów cieplarnianych powoduje powstanie dziury ozonowej
- powstanie tej dziury zwiększa promieniowanie kosmiczne
-zwiększenie promieniowania kosmicznego powoduje zmianę warunków naturalnych panujących na ziemi (promieniowanie kosmiczne zostaje naturalnie odbijane przez jedna ze sfer w atmosferze - górna warstwa Stratosfery
-powstawanie kwaśnych deszczów powoduje niszczenie połaci lasów lub tez innej roślinności na danym obszarze (ok. Bogatyni)
-zachodzenie zjawisko pogodowych w troposferze może być mniej przewidywalne a co przez to idzie będą częstsze kataklizmy na Ziemi.