Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:17:28+01:00
- słabość militarna
- kryzys systemu władzy(liberum veto, brak sprawnej władzy centralnej)
- wolna elekcja i związane z nią wiele negatywnych zjawiskach( wojny domowe, nieakceptowanie władcy przez część szlachty, polityka dynastyczna władców)
- wyniszczenie licznymi wojnami(powstanie Chmielnickiego, wojny polsko-szwedzkie, wojny polsko-rosyjskie, najazd Rakoczego, wojna z Turcją)
- fatalna administracja
- słabość gospodarcza( brak surowców takich jak żelazo czy srebro)
- niezadowolenie i negatywne cechy związane z wolną elekcją
- położenie geograficzne centrum Europy, między trzema wielkimi mocarstwami
- brak reform
- zachłanność szlachty
- wtrącanie się Rosji do wewnętrznej jak i zagranicznej polityki Polski
- wstrzymanie rozwoju oświaty
- zatracenie wiary przez Polaków, że ich ojczyzna może sama za siebie decydować - Polacy zaczęli opierać swoje nadzieje na państwach ościennych
18 4 18