Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T11:25:38+01:00
Kongres Wiedeński 1815
100 dni Napoleona- jego wyprawy i bitwy. w Marcu wyruszył do Francji z Elby, głównie do Paryża. Uwierzył że powróci do władzy.
Koalicja angielsko-prusko-francuska, chcieli pokonać Napoleona.
Bitwa pod Waterloo- czerwiec 1815, którą Napoleon przegrał i został dożywotnio internowany na wyspę św Heleny przez anglików. Nie wszystkie państwa chciały wrócić do dawnego ładu i wydarzeniem był kongres wiedeński.
Głównym celem było przywrócenie kształtu terytorialnego i stosunków politycznych sprzed okresu rewolucji francuskiej i epoki napoleońskiej
Zasady kongresu wiedeńskiego
-legitymizmu- władza króla, cesarza pochodzi od Boga i nie można jej odebrać
-równowagi europejskiej- żadne państwo nie może mieć przewagi na kontynencie
-restauracji- przywrócono prawa usuniętym dynastiom z tronu

Postanowienie kongresu wiedeńskiego
-związek niemiecki powstał z 34 państewek i 4 wolnych miast, luźny związek państw. Zwierzchnictwo przyznano Austrii, zatwierdzono przyłączenie Norwegii do Szwecji
-utworzono królestwo niderlandzkie z protestanckiej Holandii i katolickiej Belgii
-przywrócono do życia państwo kościelne
Prusy powiększono o zachodnie ziemie Księstwa warszawskiego
-ogłoszono neutralność Szwajcarii
-Francja miała pozostać w granicach z 1790r, zabrano zagłębie Sary. Narzucono kontrybucję, do czasu jej spełnienia Francja miała utrzymywać wojska okupacyjne na terenie swojego państwa

Święte przymierze
Układ między Austrią, Prusami, Rosją. Był to akt podpisany we wrześniu 1815r, który miał gwarantować bezpieczeństwo przywróconym na tron monarchom i zapobiegać rewolucjom na kontynencie europejskim

Sprawa polska była jedną z bardziej skomplikowanych. Aleksander I dążył do zjednoczenia pod swoim berłem wszystkich ziem polskich na co nie wyrażały zgody inne państwa, uważając takie rozwiązanie zasady równowagi europejskiej. Ziemie polskie podzielono na kilka części, powstało Królestwo Polskie połączone unią personalną z Rosją. Powstało też Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Kraków z okręgiem, które tworzyło wolne miasto, nad którym pieczę sprawowali Austria, Prusy i Rosja

Trochę tego jest ale to wszystko miałam na spr, mam nadzieje że pomogłam xD
6 4 6