Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:04:57+01:00
Makbet”Szekspira,to dramat o słabości natury ludzkiej i magii władzy.Jego bohaterem jest człowiek,borykający się z wyrzutami sumienia i opętany żądzą władzy.Makbet,był ambitnym szkockim szlachcicem,żądnym zaszczytów,który chciał w swoim życiu dużo zrobić.Do przyspieszenia biegu wydarzeń,skłoniła go przepowiednia wiedźm,które wywróżyły mu,że będzie królem.Upojony chęcią władzy,postanowił w myślach targnąć na życie swego króla.Zbrodnicze plany,jakie tkwiły w jego głowie,podsycała i umacniała jego żona,która chciała,by przepowiednia się spełniła.W złym świetle stawiało to Makbeta,mimo iż nikt prócz Lady Makbet o tym nie wiedział.Był dobrym rycerzem króla,lecz zrobił rzecz okropną.Po zbrodni,jakiej się dopuścił,nie był już tym samym człowiekiem co kiedyś.Jedna zbrodnia pociągnęła za sobą następną.Z obawy przed ujawnieniem prawdy o zabiciu władcy,Makbet zabijał innych ludzi,a jego życie stało się niekończącym się łańcuchem zła.Robił wszystko,żeby być u władzy.Początkowo zbrodnia była dla niego czymś niemożliwym do popełnienia,lecz im więcej o tym myślał,tym bardziej oswajał się z tym.Z normalnego człowieka przerodził się w tyrana i zbrodniarza,znienawidzonego przez lud,który źle o nim myślał i mówił.Po wydaniu przez Makbeta rozkazu zabicia innych osób,które były dla niego przeszkodą,jego sumienie już nie daje się uspokoić.Miewa halucynacje,prześladują go zjawy zamordowanych ludzi,słyszy tajemnicze głosy,które obwieszczają mu jego zgubę.Lady Makbet,również nie jest sobą,usiłuje zmyć krew ze swych rąk,którymi popełniła zbrodnię,pomagając swemu mężowi.Być może,wpływ na życie bohatera miały wróżby trzech wiedźm,dzięki którym dowiedział się,że zostanie królem,lecz nie mógł tak od razu przewidzieć, w jakich okolicznościach to nastąpi.To,że się poddał pokusom,świadczy o jego słabości,braku przewidywania konsekwencji swych czynów, a także o tym,że nie był człowiekiem cierpliwym.Jednym słowem,był zaślepiony chęcią władzy.Na podstawie zachowań bohaterów,można zaobserwować,jak chęć bycia władcą,może przemienić osobowość i wpłynąć na zmianę postępowania człowieka.Każde zło,wyrządzone innym ludziom,powraca po pewnym czasie i godzi w tego,który wyprowadził je na świat.Makbeta spotkała zasłużona kara,został zabity przez Makdufa,który wrócił z wygnania i stanął na czele wojsk,aby pomścić śmierć wszystkich ofiar bohatera.W sumie,Makbet mógł się przyznać do popełnionych przez siebie zbrodni i w pewien sposób oczyścić sumienie,lecz bał się gniewu ludu i na pewno śmierci,gdyż nikt by mu tego nie wybaczył.Jego pierwsza zbrodnia,to tak,jak nieświadome zaprzedanie duszy diabłu.Makbet oddal to,co miał w sobie najlepszego,a w zamian dostał władzę,z której jednak nie potrafił się cieszyć,mimo iż przy planowaniu zabicia króla nie myślał o konsekwencjach,lecz obawiał się niepowodzenia planu.Makbet sam uczynił się krolem,był typowym tyranem,popierającym monarchię absolutną,nie liczył się ze swym ludem,którego został władcą.W jego życiu,tak jak i w życiu każdego innego człowieka,była wyznaczona granica,której przekroczenie,powodowało upadek na dno moralności.Życie Makbeta,może być lekcją dla sprawujących władzę,gdyż społeczeństwo zawsze pragnie mieć władcę sprawiedliwego,miłującego ludzi i żyjącego według pewnych zasad moralnych.Gdy władca jest złym władcą,to i państwo może takie się stać.Makbet i jego żona,bardzo się kochali,lecz po dokonanej zbrodni ich małżeństwo legło w gruzach.Świadomość winy Lady Makbet,doprowadziła ją do samobójczej śmierci.Jej mąż nie przejął się jej odejściem,być może dlatego,że śmierć była dla niego czymś,co towarzyszyło mu od pewnego czasu,a może dlatego,że przejmował się wyłącznie swoim losem.Jak wynika z utworu Szekspira,chęć władzy niszczy ludzi,nawet tych,którzy myślą,że nic złego nie może im się stać.Zbrodnia Makbeta zniszczyła także miłość dwojga ludzi.W rezultacie nic nie osiągnęli zabijając króla,żyli w ciągłym strachu,że wszystko się wyda.Ich wyrzuty sumienia nie dawały im spokoju,nie potrafili żyć,tak jak kiedyś i cieszyćsię tym życiem.Nie warto robić nic na siłę,bo każdy z nas jest stworzony do różnych rzeczy.