1. Uzupełnij tekst .
Po upadku powstawia styczniowego w 2 połowie XIX wieku zaborcy prowadzili politykę ............. która w zaborze rosyjskim nazywała się rusyfikacją , a w zaborze pruskim ............ .

2. Wymień w punktach działalność rządu carskiego zmierzającą do zrusyfikowania społeczeństwa polskiego.
a)....................................................
b)....................................................
c)....................................................
d)....................................................
e)....................................................

3. Wyjaśnij, na czym polegała działalność władz niemieckich określana jako :
a) germanizacja szkolnictwa i administracji-...........................................................
b) Kulturkampf , czyli walka o kulturę-............................................................
c) rugi pruskie-...................................................

4. Uzupełnij tekst .
W 2 połowie wieku XIX Polacy mieszkający w zaborze austriacki, zwanym ............... otrzymali autonomię , czyli ograniczoną ............. w ramach monarchii austro-węgierskiej .
Polacy pełnili funkcje ............. decydowali o ważnych dla zaboru sprawach , w szkołach i urzędach przywrócono język ............. . Autonomia zapewniała również swobodny rozwój ............... i oświaty .

5. W jakim języku uczyli się historii szóstoklasiści żyjący w 2 połowie XIX wieku pod zaborem :
a) pruskim - ..................
b) rosyjskim - ...................
c) austriackim - ....................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:35:00+01:00
1.....politykę zaborczą
.......pruskim germanizacją
2.nie wiem
3.....narzucanie języka niemieckiego
dalej nie wiem
4.......język polski
.......rozwój nauki
5.a).niemieckim
b).rosyjskim
c).polskim
Myślę że choć trochę pomogłam.....
LILI:***
17 2 17