Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:06:28+01:00
- zasada suwerenności społeczeństwa obywatelskiego

- zasada wolności i równości jednostek w społeczeństwie

- zasada konkurencji podmiotów życia publicznego, zarówno jednostek, jak i organizacji

- zasada większości, będąca fundamentem wyłaniania wszelkich ośrodków władzy i podejmowania decyzji


1 5 1
2010-02-21T17:09:29+01:00
+ wystąpienie społeczeństwa w innych krajach Europy i Ameryki Południowej spowodowało zniesienie monarchii absolutnej
+ państwo stało się bardziej przynależne do ludu, a nie tylko własnością króla
+ ukrócono niesprawiedliwe przywileje duchownych i szlachty
+ zrównano ludność pod względem prawnym
+ wprowadzono wolność słowa, swobodę wyznania, nietykalność osobistą
+ powstała w wielu krajach konstytucja podobna do Deklaracji, dzięki której ludzie mieli dużo więcej uprawnień
+ w XX wieku przyjęła się zasada, że pogwałcenie praw człowieka nie jest wewnętrzną sprawą państwa, ale problemem międzynarodowym
+ większość państw zmieniła swój dawny ustrój na republikę, czyli rządy prezydenta wybieranego przez obywateli
+ coraz częściej stosowano trójpodział władzy
+ oddzielono kościół od polityki państwa
+ zrodziła patriotyzm w obywatelach
2010-02-21T17:09:36+01:00
W wyniku rewolucji we Francji wprowadzono ustrój republikański oparty na wybieralności władz i poszanowaniu praw człowieka.
W celu uratowania rewolucji farncuskiej jakobini wprowadzili rządy terroru.
Rewolucja francuska jest oceniana dwujako. Jej przeciwnicy podkreślają prześladowania, śmierć wielu niewinnych ludzi i niszczenie religii. Zwolennicy zaś uważają że określenie praw człowieka jest jednym z największych osiągnięć rewolucji.