Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:13:04+01:00
33 lata po śmierci Bolesława Chrobrego, panowanie przejął Bolesław Śmiały. W ciągu tych 33 lat Polska zdołała utracić ziemie zdobyte przez Bolesława Chrobrego. W 1058 roku na początku panowania B. Śmiały władał Małopolską, Wielkopolską, Śląskiem, Mazowszem, Pomorzem Nadwiślańskim. Przejął kierunek polityki antycesarskiej .Śmiało ingerował w sprawy wewnętrzne innych państw osadzając na ich tronach swoim kandydatów. Zjednał sobie przychylność Węgier, gdzie popierał antyniemiecką dynastię Arpadów i Rusi.
W zaistniałym konflikcie z Henrykiem IV poparł obóz papieski. Dzięki temu zyskał sojuszników takich jak : Anglia, Francja, Hiszpania, Węgry. Wystąpił przeciw Henrykowi IV, zaprzestał płacenia trybutu Czechom za Śląsk i w 1072 roku wdał się z nimi w wojnę. Zyskał sobie bardzo duże poparcie ze strony papieża Grzegorza VII , który w 1076 roku wydał zgodę na koronację Bolesława Śmiałego. Przeciw Bolesławowi Szczodremu wystąpiła opozycja antykrólewska ,przez co Bolesław skazał na śmierć biskupa Stanisława, który prawdopodobnie należał do opozycji, czego wynikiem był bunt i król z żoną i dziećmi musiał uciekać na Węgry w 1079 roku. W 1081 został zamordowany.
1 1 1