Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:41:31+01:00
Francja przed wybuchem Rewolucji za panowania Ludwika XIV kwitła; panował rozwój kultury, sztuki, nauki, gospodarki i handlu. Przed wybuchem rewolucji społeczeństwo francuski podzielone było na trzy stany, tj. arystokracja, duchowieństwo, oraz chłopi i mieszczanie. Rządy absolutyczne Ludwika XIV wpływały pozytywnie na politykę kraju. Monarchia Ludwika trwała aż 72 lata. Nieposłuszni trafiali do więzień, spośród których najsłynniejsza była twierdza Bastylia w Paryżu. Do najwybitniejszych ministrów za panowania Ludwika XIV należał Jean Baptiste Colbert, który dzięki wytrwałej pracy objął wysoką pozycję intendenta i głównego kontrolera finansów. Był twórcą markantylizmu. Otwierano nowe akademie naukowe, w języku ojczystym tworzyli wówczas najwybitniejsi pisarze francuscy tj. Molier, Corneille i Racine. Następcy Ludwika XIV nie potrafili jednak tak mądrze prowadzić swe państwo, dlatego wywołało to nieprzewidywalne skutki- wybuch Rewolucji Francuskiej (14 lipca 1789 roku)...
8 2 8