ZADANIE ! MAJĄ BYĆ OBLICZENIA !
RÓWNANIE Z 1 NIEWIADOMĄ !!!
Hodowca miał razem 27 kaczek i królików.Wszystkich nóg było 78 (bez hodowcy).Ile kaczek , a ile królików miał hodowca?
POWTÓRZE : RÓWNANIE MA MIEĆ JEDNĄ NIEWIADOMĄ !!!!
MAJĄ BYĆ OBLICZENIA ! OBLICZENIA !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:18:25+01:00
X-kaczki
27-x -króliki
2*x+4*(27-x)=78
2x+108-4x=78
-2x=-30 / :-2
x=15 ilość kaczek
27-x=27-15=12 królików
1 5 1
2010-02-21T17:21:47+01:00
Kaczki x
króliki y

x+y=27 /-2
2x+4y=78

-2x-2y=-54
2x+4y=78 i 2 równania dodajemy do siebie

-2xi2x skreślamy
2y=24 /:2
y=12

x+y=27
x+12=27
x=27-12
x= 15

odp królików jest 12 a kaczek 15