1. oblicz jaką pracę wykona siłą 25 n równoległom do poziomego toru przesówając ciało o masie 50kg w czasie 15s2. podczas podnoszenia ciała o ciężaże 1500N na pewną wysokość wykonano pracę 3000J . oblicz tą wysokość? POMOCY


NA DZIŚ

1

Odpowiedzi

2009-10-15T17:24:55+02:00
F = 25 N
m = 50 kg
t = 15s
s = at²/2
F = m x a
a = F/m
a = 25 N /50kg = ½ m/s²

s = ½ x 15² /2 = ½ x 225/2 = 56,25 m

W = 25N x 56,25 m = 1406,25 J

2.
Fg=1500N
W = 3000N

W = F x s
s=h

W = F x h
h = W/F
h = 3000N / 1500N =2m