1. Oblicz czas spadania kamienia wyrzuconego z szybkością 5m/s pionowo w górę z urwiska o wysokości 45m.

2. Na gładkiej tafli jeziora stalowej kostce nadano szybkość v=3m/s. Oblicz współczynnik tarcia tej kostki o lód, jeśli wiadomo, że zatrzymała się w odległości s=30m.

3. Oblicz, jakie ciśnienie na podłogę wywiera człowiek o masie 80kg zakładając, że stopa człowieka ma wymiary 5x20cm.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T20:36:30+01:00
Zad.1
t = ?
V= 5
s = 45m
t = s/v
t = 45/5 = 9 s