Odpowiedzi

2010-02-21T17:36:45+01:00
Jest to stożek. Wzór na jego objętość:

Vs = 1/3 π r² h

gdzie:
Vs - objętość stożka
r - promień podstawy
h - wysokość stożka

W naszym wypadku:
h = 9
r = 3

Vs = 1/3 * π * 9 * 9 = 27π

Wzór na objętość kuli:

Vk = 4/3 π R³ / * 3/4
πR³ = 3/4 Vk / : π
R³ = (3Vk)/(4π)

gdzie:
Vk - objętość kuli
R - promień kuli

Ponieważ nasza kula ma mieć objętość równą objętości stożka, więc:

R³ = (3 * 27π)/(4π)
R³ = (3 * 27)/4
R = 3∛(3/4)