Odpowiedzi

2010-02-22T01:49:34+01:00
Funkcja liniowa ma wzór f(x) = ax + b, gdzie x nalezy do zbioru liczb rzeczywistych. oblicz współczynniki a i b tej funkcji wiedząc, że a + b = 3 oraz że do wykresu tej funkcji należy punkt A(0,3).

f(x) = ax + b
a + b = 3
A=(0,3)

y = f(x) = ax + b
y = f(0) = a*0 + b = 3
0 + b = 3
b = 3

a + b = 3
a + 3 = 3
a = 3 -3
a = 0

a = 0
b = 3
to funkcja ma postać:
f(x) = ax +b
f(x) = 0*x + 3
f(x) = 3
Jest to więc funkcja liniowa przechodzaca przez punkt y = 3 i równoległa do osi Ox
7 4 7