1.przedstaw w postaci potęgi liczby naturalnej:
a. 2∛4=
b. ¼√2=
c. √√2-
d. √2√√2=
e. ∛√2

2. Oblicz:
a. √2(√8+√50)
b. 2√50+√12
----------- = ------ - kreska ułamkowa
2√2
c. ∛6*6²*6³ ( to wszystko jest pod ∛ )
d. √3*√6
------ =
√2

2

Odpowiedzi

2009-10-15T17:27:10+02:00
1.przedstaw w postaci potęgi liczby naturalnej:
a. 2∛4=2do pot1i2/3
b. ¼√2=2 do -1 i1/2
c. √√2=2do 1/4
d. √2√√2=2 do 3/4
e. ∛√2=2 do 1/6

2. Oblicz:
a. √2(√8+√50)=4+10=14
b. 2√50+√12
----------- =
2√2


=√25+1/2√6=5+1/2√6


c. ∛6*6²*6³ ( to wszystko jest pod ∛ )=6 do pot 5 i1/3
d. √3*√6
------ =
√2

=√18:√2=√9=3
2009-10-15T17:42:49+02:00
Przedstaw w postaci potęgi liczby naturalnej:
a. 2∛4=2do pot1i2/3
b. ¼√2=2 do -1 i1/2
c. √√2=2do 1/4
d. √2√√2=2 do 3/4
e. ∛√2=2 do 1/6

2. Oblicz:
a. √2(√8+√50)=4+10=14
b. 2√50+√12
----------- =
2√2


=√25+1/2√6=5+1/2√6


c. ∛6*6²*6³ ( to wszystko jest pod ∛ )=6 do pot 5 i1/3
d. √3*√6
------ =
√2

=√18:√2=√9=3