Odpowiedzi

2010-02-21T17:26:55+01:00
-"Rząd jest w osobie króla
-osoba królewska jest święta i nietykalna
-zwoływał zgromadzenia wyborcze, oraz mianował marszałków sejmików i zgromadzeń gminnych.
-zwoływał, odraczał i rozwiązywał sejmy zwyczajne i nadzwyczajne.
-powoływał ministrów, senatorów i wyższych urzędników
-król powoływał i odwoływał namiestnika
-sądy wyrokowały w imieniu monarchy.
134 1 134