Napisz nazwy podanych soli (a) i ich wzory (b)
a)Kl
ZnBr2
AlCl3
NaF
CuCO3
BaS
Fe(NO3)3
PbSO3
Cr(SO4)3
Ca3(PO)2
b)jodek ołowiu (II)
siarczek miedzi (I)
(chlorek srebra (I)
fluorek wapnia
azotan (V) cynku
siarczan (VI)litu
siarczan (IV)glinu
fosforan (V) potasu
węglan sodu
bromek żelaza (III)
z góry dzięxx

2

Odpowiedzi

2012-08-16T14:55:10+02:00

Kl - jodek potasu


ZnBr₂ - bromek cynku


AlCl₃ - chlorek glinu


NaF - fluorek sodu


CuCO₃ - węglan miedzi (II)


BaS - siarczek baru


Fe(NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III)


PbSO₃ - siarczan (IV) ołowiu (II)


Cr(SO₄)₃ - tutaj jest błąd chrom na +VI stopniu utlenienia tworzy tlenek kwasowy, który nie reaguje z kwasami może chodziło o

CrSO₄ - siarczan (VI) chromu (II)

Cr₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) chromu (III)


Ca₃(PO₄)₂ - ortofosforan (V) wapnia

 

 

 

jodek ołowiu (II) - PbI₂


siarczek miedzi (I) - Cu₂S


chlorek srebra (I) - AgCl


fluorek wapnia - CaF₂


azotan (V) cynku - Zn(NO₃)₂


siarczan (VI) litu - Li₂SO₄


siarczan (IV) glinu - Al₂(SO₃)₃


fosforan (V) potasu - K₃PO₄


węglan sodu - Na₂CO₃


bromek żelaza (III) - FeBr₃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2012-08-16T14:59:52+02:00

a.)

KI - jodek potasu

ZnBr₂ - bromek cynku

AlCl₃ - chlorek glinu

NaF - fluorek sodu

CuCO₃ - węglan miedzi (II)

BaS - siarczek baru

Fe(NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III)

PbSO₃ - siarczan (IV) ołowiu (II)

Cr(SO₄)₃, Ca₃(PO)₂ błędy w zapisie powinno być :

Cr₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) chromu (III)

Ca₃(PO₄)₂ - ortofosforan (V) wapnia (in. fosforan (V) wapnia)

b.)

jodek ołowiu (II) - PbI₂
siarczek miedzi (I) - Cu₂S
chlorek srebra (I) - AgCl
fluorek wapnia - CaF₂
azotan (V) cynku - Zn(NO₃)₂
siarczan (VI) litu - Li₂SO₄
siarczan (IV) glinu - Al₂(SO₃)₃
fosforan (V) potasu - K₃PO₄
węglan sodu - Na₂CO₃
bromek żelaza (III) - FeBr₃

3 3 3