Podziel wydarzenia na takie, które wpłynęły na losy polski:
a) pozytywnie
b) negatywnie
c) nie można ich ocenić jednoznacznie.

Uzasadnij swój wybór. Wydarzenia mam już podzielone i prosiłabym o pomoc w uzasadnieniu wyboru, ponieważ nie wiem kompletnie jak się do tego zabrać. Z góry dziękuje.
Wydarzenia:
* Początek II wojny światowej (najazd Niemiec i ZSRR na Polskę) NEGATYWNE
* Bitwa o Anglię (niepowodzenie niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie) POZYTYWNE
* Atak Niemiec na ZSRR (kres współpracy niemiecko radzieckiej) POZYTYWNE
* Przystąpienie USA do wojny (przekształcenie wojny europejskiej w wojnę o zasięgu światowym) POZYTYWNE
* bitwa stalingradzka (pierwsza wielka klęska niemiecka na froncie wschodnim) NEGATYWNE
* lądowanie aliantów w Normandii (utworzenie I frontu w Europie )POZYTYWNE
* konferencja jałtańska (podział Europy na strefy wpływów ) NEGATYWNE
* kapitulacja Niemiec (koniec drugiej wojny światowej w Europie ) POZTYWNE
* kapitulacja Japonii (koniec drugiej wojny światowej) POZYTYWNE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:24:15+01:00
A) Atak III Rzeszy ZSRR na Polskę miał negatywny wpływ na nasz kraj, ponieważ spowodował niemal nieodwracalne zniszczenia gospodarcze ( np. bombardowanie miast) i kulturowe (np. niszczenie dokumentów i obrazów). Po za tym utraciliśmy suwerenność i staliśmy się państwem podporządkowanym Hitlerowi.

b) Bitwa o Anglię miała pozytywny wpływ na losy naszego kraju przede wszystkim pod względem politycznym, ponieważ w starciu odznaczyli się polscy piloci przez co nasz kraj zyskał na wartości w oczach aliantów. Drugim powodem jest to, że bitwa ta miała kluczowe znaczenie dla losów II Wojny Światowej, gdyż powstrzymała Niemów przed inwazją na Wyspy Brytyjskie. Gdyby Hitler podbił Anglię to konflikt mógłby się przedłużyć, a nawet skończyć zwycięstwem państw Osi, czyli tym samym nasz kraj na stałe zostały pod kontrolą Hitlera.

c)Dzięki niespodziewanemu wypowiedzeniu wojny Związkowi Radzieckiemu Hitler stracił kluczowego sojusznika, dzięki któremu mógł wygrać wojnę. Od tego momentu Hitler musiał teraz walczyć nie na jednym froncie, ale na dwóch i nie z dwoma przeciwnikami, ale już z trzema. Miało to niewątpliwie znaczący wpływ na losy Polski, ponieważ AK mogło teraz liczyć na pomoc Rosjan.

d)Przystąpienie USA do wojny miało niewątpliwie pozytywny wpływ na losy Polski. Alianci od tego momentu dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych zaczęli odnosić sukcesy na frontach II Wojny Światowej. Dzięki tej zmianie w układzie sił na świecie III Rzesza powoli zbliżała się do klęski ci miało automatyczny wpływ na losy Polski, ponieważ zwiększyły się jej szanse na odzyskanie niepodległości.

e)Jeśli chodzi o to wydarzenie, to sory ale nie mogę się z tobą zgodzić. Przecież gdyby nie ta klęska to Hitler pokonałby pewnie Stalina i kto wie jak by się ta wojna skończyła. Nie wiem jak napisać ten punkt, czy według Twojego punktu widzenia czy napisać po swojemu. Jak coś to napisz mi wiadomość to napisze ci ten punkt

f) Lądowanie w Normandii to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie dla losów Polski, ponieważ dzięki temu spektakularnemu zwycięstwu Aliantów nad Niemcami, szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na naszą stronę. Dzięki temu szansa na pokonanie Hitlera i co za tym idzie, odzyskanie niepodległości naszego kraju stały się bardzo realne.

g)Konferencja w Jałcie miała negatywny wpływ na losy naszego kraju, ponieważ w wyniku jej obrad dostaliśmy się pod sowiecką strefę wpływów, i zostaliśmy w niej przez prawie 45 lat, a komunizm w Polsce doprowadził do kryzysu gospodarczego i zacofania kraju.

h)Kapitulacja Niemiec miała na pewno pozytywny wpływ na losy naszego kraju, ponieważ zakończyła wojnę i uwolniła nasz kraj spod rządów okupacyjnych III Rzeszy i umożliwiła powstanie państwa Polskiego.

i)Myślę, że kapitulacja Japonii miała pozytywny wpływ na losy Polski, ponieważ definitywnie zakończyła wojnę, i kraje w niej walczące mogły spokojnie kształtować nowy powojenny świat i odbudować go ze zniszczeń dokonanych przez konflikt (w tym także w Polsce).

Sory że tak trochę mi się to wydłużyło, ale chciałem jak najdokładniej opisać te punkty żeby niczego nie pominąć. ;]
1 5 1