Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:57:12+01:00
Przyrodnicze konsekwencje położenia Polski:

-różnica czasu słonecznego miejscowego w Polsce (o 40minut wcześniej Słońce wschodzi na wsch. niż na zach.; Słońce wcześniej zachodzi na zach. niż na wsch.). – r. równoleżnikowa
-położenie Polski w dwóch strefach czasowych (czas środkowo-europejski południk 15°– czas zimowy i czas wsch.-europejski południk 30° - czas letni ) – r. równoleżnikowa
-różnica w długości trwania dnia i nocy w różnych miejscach Polski. – r. południkowa
- różnica kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku. – r. południkowa
-różnica w wys. górowania Słońca nad widnokręgiem w tym samym czasie w różnych miejscach kraju – r. południkowa
-położenie Polski w umiarkowanych szerokościach geogr.
-położenie Polski w trzech strefach geologicznych
-położenie w strefie lasów liściastych i iglastych oraz gleb bielicowych i brunatnych
-wzrost kontynentalizmu klimatu w miarę przesuwania się z zachodu na wschód.
-przejściowość klimatu wynikająca z położenia w pasie Niżu Europejskiego pozbawionego wszelkich barier orograficznych o przebiegu południkowym, co warunkuje swobodny przepływ mas powietrza na linii wschód – zachód


Historyczne konsekwencje:
- położenie w strefie wpływów Rosji i Niemiec.
- o tereny Polski wybuchały częste wojny
- dostęp do morza i obecność szlaków handlowych na terenie Polski powodowało liczne konflikty z innymi państwami
- początek II wojny światowej to właśnie napad Niemców na Polskę.
8 5 8