Odpowiedzi

2009-10-15T19:12:48+02:00
1. około 1230r. p.n.e. - exodus (wyjście) Żydów z Egiptu pod mocą Mojżesza.

2. Po wyjściu Izraelici podzielili się na 12 plemion. Potem król żydowski Saul I ich zjednoczył. Dawid, który żył na przełomie XI i X wieku p.n.e. dokończył jednoczenie państwa i założył stolicę w Jerozolimie. Pokonał Goliata.
Po Dawidzie panował Salomon - jego syn. Salomon rozbudował państwo, wzmocnił władzę królewską, stworzył stałą armię i wybudował świątynie w Jerozolimie.

3. Po śmierci Salomona państwo rozpadło się na dwie części : Izrael ze stolicą Samarią i Judę ze stolicą w Jerozolimie.

4. Najazdy Asyryjczyków i Babilończyków na Judę. Niewola babilońska żydów. W połowie VI wieku p.n.e. z niewoli babilońskiej wyzwala żydów król Persów, Cyrus Wielki.

5. W IV wieku p.n.e. Palestyna przechodzi w ręce Greków a w I wieku p.n.e. w ręce Rzymian.
23 4 23
1. około 1230r. p.n.e. - exodus (wyjście) Żydów z Egiptu pod mocą Mojżesza.

2. Po wyjściu Izraelici podzielili się na 12 plemion. Potem król żydowski Saul I ich zjednoczył. Dawid, który żył na przełomie XI i X wieku p.n.e. dokończył jednoczenie państwa i założył stolicę w Jerozolimie. Pokonał Goliata.
Po Dawidzie panował Salomon - jego syn. Salomon rozbudował państwo, wzmocnił władzę królewską, stworzył stałą armię i wybudował świątynie w Jerozolimie.
3 po smierci salomona panstworozpadlo sie