Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T17:39:03+01:00
Ojciec Święty Benedykt XVI w liście skierowanym 16 czerwca 2009 r. do wszystkich kapłanów zapowiedział, że w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w piątek 19 czerwca 2009 r., ogłosi Rok Kapłański, który zakończy się w przyszłoroczną uroczystość poświęconą Sercu Pana Jezusa przypadającą 11 czerwca. Wybór tej uroczystości na inaugurację Roku Kapłańskiego nie był przypadkowy, bowiem Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił w roku 1995 uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Patronem Roku Kapłańskiego jest św. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars i dotychczasowy patron proboszczów. W tym roku, 4 sierpnia, przypada jego 150 rocznica śmierci. Tego dnia papież Benedykt XVI ogłosi świętego proboszcza z Ars patronem wszystkich kapłanów.

Rok Kapłański został zainaugurowany przez Ojca Świętego uroczystymi nieszporami w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Obecne tam były relikwie św. Jana Marii Vianneya przywiezione na tę uroczystość przez biskupa Guy Barnarda, ordynariusza diecezji Belley-Ars. Hasłem Roku są słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. W swoim liście Benedykt XVI ukazuje osobę św. Jana Marii Vianneya, jego świętość, bezgraniczne oddanie Chrystusowi, Kościołowi i wiernym, swoim parafianom i tym wszystkim, którzy przybywali do Ars. Ojciec Święty ukazuje aktualność św. Jana i przekonuje, że warto go naśladować. Święty Jan Maria Vianney głównie oddawał się posłudze w konfesjonale, spowiadał po 16 godzin dziennie, katechizował i głosił kazania, bardzo pobożnie, „święcie” celebrował Mszę Świętą, długie godziny poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu, dając w tym względzie przykład wiernym. Proboszcz z Ars podejmował też wielkie dzieła charytatywne, organizując pomoc potrzebującym, ale też dla nich wyzbywając się wszelkich dóbr materialnych, które posiadał. Ojciec Święty w swoim liście cytuje różne wypowiedzi Świętego, np. o kapłaństwie: „Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego (...) Och, jakże wielki jest kapłan. Gdyby pojął siebie, umarłby ... Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej Hostii (...) Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana (...) po Bogu kapłan jest wszystkim ... on sam pojmie się dopiero w niebie”.

licze ze pomogłam i li zce na naj;*
1 5 1
2010-02-21T17:41:47+01:00
Poniewaz Wybór tej uroczystości na inaugurację Roku Kapłańskiego nie był przypadkowy, bowiem Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił w roku 1995 uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Patronem Roku Kapłańskiego jest św. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars i dotychczasowy patron proboszczów. W tym roku, 4 sierpnia, przypada jego 150 rocznica śmierci. Tego dnia papież Benedykt XVI ogłosi świętego proboszcza z Ars patronem wszystkich kapłanów. Wydaje się, że Rok Kapłański staje się wielką szansą dla kapłanów i wiernych świeckich, że pozwoli na zawiązanie większej wspólnoty ze sobą, że będzie więcej modlitwy za kapłanów i o nowe, liczne powołania do służby Bożej w Kościele. Bądźmy więc wdzięczni Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za ogłoszenie Roku Kapłańskiego.

opr. aw/aw
1 5 1