1)Punkty A=(-3;1) i B=(2;3) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Oblicz obwód tego kwadratu.

2)Oblicz największą wartość funkcji kwadratowej f(x)=-2(x+3)²-4.

3)Płyta kosztowała 80 zł,a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?

2

Odpowiedzi

2009-10-15T17:47:45+02:00
Odb = 20 cm

f(x)=-2(x²+6x+9)-4= -2x²-12x-22=-2(x²+6x+11)

80zł-100%
20zł-x%

80x=2000
x=25 o tyle procent obnizono

2009-10-15T18:03:51+02:00
1)Punkty A=(-3;1) i B=(2;3) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Oblicz obwód tego kwadratu
a=√(25+4)=√29

odp = 4√29 cm

2)Oblicz największą wartość funkcji kwadratowej f(x)=-2(x+3)²-4.

q=-4 to najwyzsza wartosc

3)Płyta kosztowała 80 zł,a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
80zł-100%
20zł-x%

80x=2000
x=25 o tyle procent obnizono