Zad.1. W pewnym gimnazjum sa dwie klasy trzecie. W klasie IIIa jest 18 dziewcząt i stanowią one 60% tej klasy, a w klasie IIIb jest 5 dziewcząt i stanowią one 20% tej klasy . jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?

zad.2.
W pewnym banku złożono 1500zł na roczną lokatę.Po upływie roku stan lokaty wzrósł do 1590zł. Oprocentowanie w tym banku wyniosło
a)mniej niż 3% , b)między 3% a 5% , c)między 5% a 7% , d)więcej niż 7% (OBLICZENIA)

zad.3. do 95g roztworu soli o stęzeniu 5% dosypano 5g soli. Otzrymano w ten sposób roztwór, w którym sól stanowi:
a)5% , b)5,5% , c)9,75% , d)15,25% (OBLICZENIA)

zad.4. Poparcie dla partii Konserwatywnej wynosi 20%, a dla partii Postępu- 30% . Niepradą zatem jest, że poparcie dla partii Postepu:
A.jest o 10% wyższe niż dla partii Konserwatywnej
B.jest o 50% wyższe niż dla partii Konserwatywnej
C.jest 1,5 raza wyższe niż dla partii Konserwatywnej
D.jest o 10 punktów procentowych wyższe niż dla partii Konserwatywnej (PROSZĘ O OBLICZENIA!!)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:47:26+01:00