Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:56:25+01:00
Jedny z najwięszych problemów polskiej gospodarki w dzisiejszych czasach jest wysokie BEZROBOCIE. Ludzie nie mają środków do życia, a nie mogą znaleźć pracy, która mogłaby zaspokoić ich potrzeby.
Innymi problemami są również: napięcia na rynku pracy, presja inflacyjna i nierównowaga w wymianie handlowej.