Uzupełnił podane równania reakcji lub zaznacz, ze reakcjia nie zachodzi.
a) Al + H2SO ->
b) Cu + HBr ->
c) Mn + AgNO3 ->
d) Zn +NiCl2 ->
e) H2 +Hg(NO3)2 ->
f) Ag + FeSO4 ->
g) SnCl2 + HgCl2->
h) Fe^3+^ +Cl- ->
i) Cr^2+^ +Pb^4+^ ->
j) K2SO3 +I2 +H2O ->

np. ^3+^ tzn ze na gorze

1

Odpowiedzi