Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:22:33+01:00
15

ms=70g
mr=220
cp=7000/220=31,8%

16 cp=2000/50=40%

17 cp= 2450/124,5=19,7%

18

cm=0,6/5=0,12 mol/dm3

19

1,5g-x
63-1mol
x=0,02

cm=0,02/0,2=0,12M

20
n=0,3*0,2=0,06

0,06-xg
1-85
x=5,1

21 cm=0,5/5=0,1M
80g-x moli
142-1
x=0,5

22
m=d*v
v=750/1,05
v=714cm3
n=0,714*0,5=0,35mola

0,35-x g
1-53,5
x=18,725

23

cm=?
cm=cp*d/100M
cp=120*100/620=19,3%
cm=19,3*1,1/16100=0,0013M

24
70-170
x=200
x=82,3g
25
140-240
x=300
x=175g

26
8,88-100
cp=888/108,88=8,15%

27 n=0,0074
cm=0,0074/0,47=0,15M

28
n=0,3*0,45
n=0,135

v=?
v=0,135/0,4
v=0,33dm3

29
ms=60g
cp=20%

mr=100*60/20=300g wody

30

cp=15%
ms=40 + x
mr=500+x

15%=40+x)*100/500+x
7500+15x=4000+100x
x=41,2g

Licze na naj :D