A) Uzasadnij, że pole trójkąta równobocznego o boku długości (a) wyraża sie wzorem P=3/2ar, gdzie r jest promieniem okręgu wpisanego w ten trójkąt.

B) Uzasadnij, że promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny o boku długości (a) jest równy √3/6×a

C) Oblicz pole trójkąta równobocznego opisanego na okręgu 2

Pilne!!! proszę o szybkie rozwiązanie ;D pzdr

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:15:17+01:00
A
r - promien okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny = 1/3h
h - wysokość trójkąta równobocznego
r = 1/3h
h = 3r
P - pole = ah/2 = a3r/2 = 3/2ar
B
h - wysokość trójkąta równobocznego = a√3/2
r - promień jak w poprzednim punkcie = 1/3h
r = 1/3 razy a√3/2 = a√3/6 = √3/6xa
C
ponieważ nie podajesz co to jest 2 to przyjąłem , że to jest r
r - promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny = 2
h - wysokość trójkąta
r = 1/3h
h = 3r = 6
a√3/2 = 6
a√3 = 12
a = 12/√3 = 12√3/3 = 4√3
P - pole trójkąta = a²√3/4 = (4√3)² * √3/4 = 48√3/4 = 12√3
25 4 25