Odpowiedzi

2010-02-21T17:57:22+01:00
<!--...--> Komentarz
<!DOCTYPE> Definicja typu dokumentu
<a> Odnośnik (kotwica)
<abbr> Skrót
<acronym> Akronim
<address> Adres
<applet> Applet (niezalecany)
<area> Element mapy odsyłaczy
<b> Pogrubienie tekstu
<base> Definicja bazowego adresu URL dla wszystkich odnośników na stronie
<basefont> Definicja bazowego fontu (niezalecany)
<bdo> Kierunek wyświetlania tekstu
<big> Powiększenie tekstu
<blockquote> Komentarz blokowy
<body> Ciało dokumentu HTML
<br> Przejście do nowej linii
<button> Przycisk
<caption> Tytuł tabeli
<center> Centrowanie tekstu (niezalecany)
<cite> Cytat
<code> Fragment kodu programu
<col> Definicja kolumny tabeli
<colgroup> Definicja grupy kolumn w tabeli
<dd> Opis definicji
<del> Tekst skasowany
<dfn> Definiowane słowo lub wyrażenie
<dir> Lista katalogu (niezalecany)
<div> Sekcja w dokumencie
<dl> Lista definicji
<dt> Definiowane słowo lub wyrażenie
<em> Emfaza
<fieldset> Grupa pól
<font> Określenie czcionki, jej rozmiaru i koloru (niezalecany)
<form> Formularz
<frame> Definicja zawartości ramki na stronie z ramkami
<frameset> Grupa ramek na stronie z ramkami
<h1> Nagłówek poziomu 1
<h2> Nagłówek poziomu 2
<h3> Nagłówek poziomu 3
<h4> Nagłówek poziomu 4
<h5> Nagłówek poziomu 5
<h6> Nagłówek poziomu 6
<head> Definicja informacji o dokumencie
<hr> Pozioma linia
<html> Definicja dokumentu HTML
<i> Tekst pochylony
<iframe> Ramka pływająca (iframe)
<img> Obrazek
<input> Pole formularza (opis ogólny)
<ins> Tekst wstawiony
<isindex> Definiuje jednoliniowe pole do wprowadzania tekstu (niezalecany)
<kbd> Tekst wprowadzony z klawiatury
<label> Erykieta dla kontrolki formularza
<legend> Tytuł dla grupy pól
<li> Element listy
<link> Odnośnik do zasobu
<map> Mapa odsyłaczy graficznych
<menu> Lista typu menu (niezalecany)
<meta> Informacje meta
<noframes> Sekcja noframe (dla przeglądarek nie obsługujących ramek)
<noscript> Sekcja noscript (dla przeglądarek nie obsługujących skryptów)
<object> Osadzony obiekt
<ol> Lista numerowana
<optgroup> Grupa opcji
<option> Opcja w liście rozwijalnej
<p> Paragraf
<param> Parametr dla obiektu
<pre> Tekst preformatowany
<q> Krótki cytat
<s> Tekst przekreślony (niezalecany)
<samp> Przykład kodu komputerowego
<script> Skrypt
<select> Lista wybieralna
<small> Pomniejszony tekst
<span> Sekcja w dokumencie
<strike> Tekst przekreślony (niezalecany)
<strong> Tekst silnie wyróżniony
<style> Definicja arkuszy styli CSS
<sub> Tekst w dolnym indeksie
<sup> Tekst w górnym indeksie
<table> Tabela
<tbody> Ciało tabeli
<td> Komórka tabeli
<textarea> Pole do wprowadzania wielu linii tekstu
<tfoot> Stopka tabeli
<th> Komórka nagłówka tabeli
<thead> Nagłówek tabeli
<title> Tytuł dokumentu HTML
<tr> Wiersz tabeli
<tt> Tekst "maszynowy"
<u> Tekst podkreślony (niezalecany)
<ul> Lista wypunktowana
<var> Zmienna (np. w programie)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:00:28+01:00

<!--...--> Komentarz
<!DOCTYPE> Definicja typu dokumentu
<a> Odnośnik (kotwica)
<abbr> Skrót
<acronym> Akronim
<address> Adres
<applet> Applet (niezalecany)
<area> Element mapy odsyłacz
<b> Pogrubienie tekstu
<base> Definicja bazowego adresu URL dla wszystkich odnośników na stronie STF
<basefont> Definicja bazowego fontu (niezalecany)
<bdo> Kierunek wyświetlania tekstu
<big> Powiększenie tekstu
<blockquote> Komentarz blokowy
<body> Ciało dokumentu HTML
<br> Przejście do nowej linii
<button> Przycisk
<caption> Tytuł tabeli
<center> Centrowanie tekstu (niezalecany)
<code> Fragment kodu programu
<fieldset> Grupa pól STF
<font> Określenie czcionki, jej rozmiaru i koloru (niezalecany) TF
<form> Formularz STF
<frame> Definicja zawartości ramki na stronie z ramkami F
<frameset> Grupa ramek na stronie z ramkami F
<h1> Nagłówek poziomu 1 STF
<h2> Nagłówek poziomu 2 STF
<h3> Nagłówek poziomu 3 STF
<h4> Nagłówek poziomu 4 STF
<h5> Nagłówek poziomu 5 STF
<h6> Nagłówek poziomu 6 STF
<head> Definicja informacji o dokumencie STF
<hr> Pozioma linia STF
<html> Definicja dokumentu HTML STF
<i> Tekst pochylony STF
<iframe> Ramka pływająca (iframe) TF
<img> Obrazek STF
<input> Pole formularza (opis ogólny) STF
<ins> Tekst wstawiony STF
<isindex> Definiuje jednoliniowe pole do wprowadzania tekstu (niezalecany) TF
<kbd> Tekst wprowadzony z klawiatury STF
<label> Erykieta dla kontrolki formularza STF
<legend> Tytuł dla grupy pól
<li> Element listy STF
<link> Odnośnik do zasobu STF
<map> Mapa odsyłaczy graficznych
<menu> Lista typu menu (niezalecany)
<meta> Informacje meta
<noframes> Sekcja noframe (dla przeglądarek nie obsługujących ramek)
<noscript> Sekcja noscript (dla przeglądarek nie obsługujących skryptów)
<object> Osadzony obiekt
<ol> Lista numerowana
<optgroup> Grupa opcji
<option> Opcja w liście rozwijalnej
<p> Paragraf
<param> Parametr dla obiektu
<pre> Tekst preformatowany
<q> Krótki cytat
<s> Tekst przekreślony (niezalecany)
<samp> Przykład kodu komputerowego
<script> Skrypt STF
<select> Lista wybieralna STF
<small> Pomniejszony tekst STF
<span> Sekcja w dokumencie STF
<strike> Tekst przekreślony (niezalecany) TF
<strong> Tekst silnie wyróżniony STF
<style> Definicja arkuszy styli CSS STF
<sub> Tekst w dolnym indeksie STF
<sup> Tekst w górnym indeksie STF
<table> Tabela STF
<tbody> Ciało tabeli STF
<td> Komórka tabeli STF
<textarea> Pole do wprowadzania wielu linii tekstu STF
<tfoot> Stopka tabeli STF
<th> Komórka nagłówka tabeli STF
<thead> Nagłówek tabeli STF
<title> Tytuł dokumentu HTML STF
<tr> Wiersz tabeli STF
<tt> Tekst "maszynowy" STF
<u> Tekst podkreślony (niezalecany) TF
<ul> Lista wypunktowana STF
<var> Zmienna (np. w programie)
2010-02-21T20:31:58+01:00
<!--...--> Komentarz
<!DOCTYPE> Definicja typu dokumentu
<a> Odnośnik (kotwica)
<abbr> Skrót
<acronym> Akronim
<address> Adres
<applet> Applet (niezalecany)
<area> Element mapy odsyłacz
<b> Pogrubienie tekstu
<base> Definicja bazowego adresu URL dla wszystkich odnośników na stronie STF
<basefont> Definicja bazowego fontu (niezalecany)
<bdo> Kierunek wyświetlania tekstu
<big> Powiększenie tekstu
<blockquote> Komentarz blokowy
<body> Ciało dokumentu HTML
<br> Przejście do nowej linii
<button> Przycisk
<caption> Tytuł tabeli
<center> Centrowanie tekstu (niezalecany)
<code> Fragment kodu programu
<fieldset> Grupa pól STF
<font> Określenie czcionki, jej rozmiaru i koloru (niezalecany) TF
<form> Formularz STF
<frame> Definicja zawartości ramki na stronie z ramkami F
<frameset> Grupa ramek na stronie z ramkami F
<h1> Nagłówek poziomu 1 STF
<h2> Nagłówek poziomu 2 STF
<h3> Nagłówek poziomu 3 STF
<h4> Nagłówek poziomu 4 STF
<h5> Nagłówek poziomu 5 STF
<h6> Nagłówek poziomu 6 STF
<head> Definicja informacji o dokumencie STF
<hr> Pozioma linia STF
<html> Definicja dokumentu HTML STF
<i> Tekst pochylony STF
<iframe> Ramka pływająca (iframe) TF
<img> Obrazek STF
<input> Pole formularza (opis ogólny) STF
<ins> Tekst wstawiony STF
<isindex> Definiuje jednoliniowe pole do wprowadzania tekstu (niezalecany) TF
<kbd> Tekst wprowadzony z klawiatury STF
<label> Erykieta dla kontrolki formularza STF
<legend> Tytuł dla grupy pól
<li> Element listy STF
<link> Odnośnik do zasobu STF
<map> Mapa odsyłaczy graficznych
<menu> Lista typu menu (niezalecany)
<meta> Informacje meta
<noframes> Sekcja noframe (dla przeglądarek nie obsługujących ramek)
<noscript> Sekcja noscript (dla przeglądarek nie obsługujących skryptów)
<object> Osadzony obiekt
<ol> Lista numerowana
<optgroup> Grupa opcji
<option> Opcja w liście rozwijalnej
<p> Paragraf
<param> Parametr dla obiektu
<pre> Tekst preformatowany
<q> Krótki cytat
<s> Tekst przekreślony (niezalecany)
<samp> Przykład kodu komputerowego
<script> Skrypt STF
<select> Lista wybieralna STF
<small> Pomniejszony tekst STF
<span> Sekcja w dokumencie STF
<strong> Tekst silnie wyróżniony STF
<style> Definicja arkuszy styli CSS STF
<sub> Tekst w dolnym indeksie STF
<sup> Tekst w górnym indeksie STF
<table> Tabela STF
<tbody> Ciało tabeli STF
<td> Komórka tabeli STF
<textarea> Pole do wprowadzania wielu linii tekstu STF
<tfoot> Stopka tabeli STF
<th> Komórka nagłówka tabeli STF
<thead> Nagłówek tabeli STF
<title> Tytuł dokumentu HTML STF
<tr> Wiersz tabeli STF
<tt> Tekst "maszynowy" STF
<u> Tekst podkreślony (niezalecany) TF
<ul> Lista wypunktowana STF