BEZ OBLICZEŃ NIE ODPOWIADAĆ!!!
BEZ OBLICZEŃ NIE ODPOWIADAĆ!!!

1)Oblicz obwod koła o promieniu:
a)5cm
b)1/3- jedna trzecia mm
c)1,2 km


2)Oblicz pole i obwód koła o średnicy:
a)3mm
b)2,3 dwie trzecie km
c)1,6dm

BEZ OBLICZEŃ NIE ODPOWIADAĆ!!!
BEZ OBLICZEŃ NIE ODPOWIADAĆ!!!

3

Odpowiedzi

2010-02-21T18:04:03+01:00
1. WZÓR NA OBWÓD 2πr
a)2×5cm×π=10πcm
b)2×⅓mm×π=⅔πmm
c)2×1,2km×π=2,4πkm

promień=½r
POLE: πr²
a)(1,5mm)²×π=2,25πmm²
b)(⅓km)²×π=1/9πkm²
c)(0,8dm)²×π=0,64πdm²

obwód
a)2×1,5mm×π=3πmm
b)2×⅓km×π=⅔πkm
c)2×0,8dm×π=1,6πdm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:13:38+01:00
Nie podałeś przybliżonej wartości π(pi) dlatego nie wstawiałem 3,14
L (Obwód) = 2πr
P (Pole) = πr²
d (Średnica) = 2r ---> połowa średnicy to promień

1.
a)
L = 2*π*5
L = 10π cm
b)
L = 2*π*1/3
L = 2/3π mm
c)
L = 2*π*1,2
L = 2,4π km
2.
a)
3d = 1,5r
L = 2*π*1,5
L = 3π mm
P = π*1,5²
P = 2,25π mm²
b)
2/3d = 2/6r = 1/3r
L = 2*π*1/3
L = 2/3π km
P = π*1/3²
P = 1/9π km²
c)
b)
1,6d = 0,8r
L = 2*π*0,8
L = 1,6π dm
P = π*0,8²
P = 0,64π dm²
2010-02-21T18:37:47+01:00
Pole koła =π × r²
Obwód = 2 × π × r
1a.
2 × 3,14 × 2,5cm = 6,28 × 2,5 = 15,7cm
1b.
2 × 3,14 × ⅙mm = 3,14 ÷ 6 = 0,523mm
1c.
2 × 3,14 × 0,6km = 6,28 × 0,6 = 3,768km
2a.
2 × 3,14 × 1,5mm = 6,28 × 1,5 = 9,42mm
3,14 × 1,5² = 3,14 × 2,25 = 7,065mm²
2b.
2 × 3,14 × ⅓km = 6,28 × ⅓ = 2,093km
3,14 × (⅓)² = 3,14 × ¹/₉ = 3,14 ÷ 9 = 0,349km²
2c.
2 × 3,14 × 0,8dm = 6,28 × 0,8 = 5,024dm
3,14 × 0,8² = 3,14 × 0,64 = 2,0096dm²