Ustal z dokładnością do setnych części procenta:
a)Jaki procent uczniów twojej klasy stanowią chłopcy?-Wmojej klasie jest 11 chłopaków i 10 dziewczyn
b)Jaki procent chłopców w twojej klasie nosi okulary?-Wmojej klasie jest 1 chłopan który nosi okulary.
c)Jki procent liczby wszystkich klas w twojej szkole stanowią klasy pierwsze?-
-W mojej szkole jest 5 klas pierwszych,drugich i trzecich.
d)Jaki procent dłudości twojej dłoni stanowi długośc twojedo palca wskazującego?-Moja ręka ma 15cm dł. a wskazujący ma 7 cm dł.
e) Jaki procent wszystkich zadań w tym rozdziale stanowia zadania ze znaczkiem kalkuratora?-Wszystkich zadań jest 15 a z kalkuratorem jest 5.

PROSZEM O POMOC!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-10-15T17:38:18+02:00
A) 52,38%
b) 9,09%
c) 33,33%
d) 46,66%
e) 33,33%
23 3 23
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T17:39:42+02:00
A) 11+10=21(liczba wszystkich uczniów)
11/21*100%≈52,38%

b) 21(wszyscy uczniowie)
1/11*100%≈9,09%

c) 5+5+5=15(liczba wszystkich klas)
5/15*100%≈33,33%

d) 7/15*100%≈46,67%

e) 5/15*100%≈33,33%
29 4 29
2009-10-15T17:41:03+02:00
A 49 procent chłopcy 51 procent dziewczyny
b 9 procent
c 33 procent
d 50 procent
c 64 procent
18 2 18