1)Dany jest okrąg o równaniu (x-5)²+(y+1)²=25. Oblicz długość tego okręgu.

2) Dane są wielomiany W(x)=3x²-2x=5 oraz P(x)=2x³-2x=5. Ile równy jest wielomian W(x)-P(x)??

3) Prosta o równaniu y=5x-m+3 przechodzi przez punkt A=(4,3). Ile wynosi m??

4) W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (-2) a trzeci wyraz (-18). Ile wynosi iloraz tego ciągu??

1

Odpowiedzi

2009-10-15T17:44:51+02:00
1)Dany jest okrąg o równaniu (x-5)²+(y+1)²=25. Oblicz długość tego okręgu.
r=5
Ob=2πr=2π5=10π

2) Dane są wielomiany W(x)=3x²-2x=5 oraz P(x)=2x³-2x=5. Ile równy jest wielomian W(x)-P(x)??

3x²-2x-5-2x³+2x+5=-2x³=3x²
3) Prosta o równaniu y=5x-m+3 przechodzi przez punkt A=(4,3). Ile wynosi m??
3=5*4-m+3
m=20

4) W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (-2) a trzeci wyraz (-18). Ile wynosi iloraz tego ciągu??

q=-18:(-2)=9