Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:11:30+01:00
A) Na₂O + 2HCl -> 2NaCl + H₂O

b) Ca + H₂SO₄ -> CaSO₄ + H₂

c) 3BaO + 2H₃PO₄ -> Ba₃(PO₄)₂ + 3H₂O
2010-02-21T18:54:53+01:00
A) Na₂O + 2HCl ----> 2NaCl +H20
b) CaO + H₂SO₄ -----> CaS04 + H20
c) 3BaO + 2H₃PO₄ ------->Ba3(PO4)2 + 3H20