Uzupełnij tekst.
Największe znaczenie wśród plemion germańskich zdobyli... . Ich władcą był Chlodwig z rodu ... . Jego następcy sprawowali władzę przy pomocy zarządów dworu, czyli ... . Jej najwybitniejszym przedstawicielem był Karol, który otrzymał przydomek ... . Pokonał on potężne siły koczowniczych Awarów i podporządkował sobie germańskie plemiona ... . Rozpoczął także odzyskiwanie ziem zagarniętych przez muziłmanów na Półwyspie ... . W swoim państwie przeprowadził wiele refor, m. in. usprawnił handel, ujednolicił system miar oraz wyprowadził nowa monetę-... . Kraj podzielił na ... , w którym w jego imieniu władzę sprawowali urzędnicy. Zagrożone przez sąsiadów obszary nadgraniczne przekształcił w ... . Dbał także o rozwój ... i nauki. Wprowadził bardziej czytelny rodzaj pisma- ... . Okres jego panowania nazwano renesansem ... .

1

Odpowiedzi

2010-02-21T18:24:43+01:00
Największe znaczenie wśród plemion germańskich zdobyli Frankowie. Ich władcą był Chlodwig z rodu Merowingów. Jego następcy sprawowali władzę przy pomocy zarządców dworu, czyli majordomów (dynastia Karolingów). Jej najwybitniejszym przedstawicielem był Karol, który otrzymał przydomek Wielki. Pokonał on potężne siły koczowniczych Awarów i podporządkował sobie germańskie plemiona od rzeki Ebro na Półwyspie Iberyjskim po Łabę i Dunaj. W swoim państwie przeprowadził wiele reform, m.in. usprawnił handel, ujednolicił system miar oraz wprowadził nową monetę - srebrnego denara. Kraj podzielił na hrabstwa, w których w jego imieniu władzę sprawowali urzędnicy. Zagrożone przez sąsiadów obszary nadgraniczne przekształcił w marchie. Dbał także o rozwój kultury i nauki. Wprowadził bardziej czytelny rodzaj pisma - minuskułę karolińską. Okres jego państwa nazwano renesansem karolińskim.
73 3 73