Zad1
Komiks Janosik kosztuje 12 zL. Kupiono te ksiązke po obnizonej cenie. Obniżka stanowiła 0,4 ceny. Oblicz cenę komiksu po obniżce . Zapisz obliczenia i sformuuj odpowiedz.


Zad2
W antykwariacie komiks Janosik kosztuje 12 zL. Na aukcji internetowej cena komiksu stanowi 0,9 ceny w antykwariacie.
a)ile kosztuje komiks na aukcji?
b)o ile cena na aukcji była niższa od ceny w antykwariacie?
Zapisz obliczenia i sformuLuj odpowiedz.


Zad3
Ksiązka Janosik. Prawdziwa historia karpackegoo zbójnika w ksiegarni kosztuje 24 zL. Dzieki promocji gwiazdkowej kupiono ją po bniżonej ceniee. Obnizka stanowiła 0,12 ceny.
Sposób 1:
kwota obnizki: ..........
cena po obniżce:........
odp:.....


Sposób 2:
Jaką cześcia starej ceny jest cena po obniżce?
cena po obiniżce:......
opd:.....

3

Odpowiedzi

2010-02-21T18:18:22+01:00
1. 12zł -100%
x - 40%

x=12*40
100

x=4,8
12-4,8 = 7,20 kosztował zeszyt

2.12-100%
x - 90%

x=10,8 cena na aukcji

12-10,8= 1,2 taka różnica cen

3. 24zł - 100%
x - 12%

x=2,88zł - kwota bniżki
24-2,88= 21,12 po obniżce

1 5 1
2010-02-21T18:29:25+01:00
zad 1

12 zł*0,4=4,8 zł
12zł-4,8zł=7,2zł

Odp: Komiks po obniżce kosztuje 7zł 20gr.

zad 2
a)
12 zł *0,9=10,8zł
12 zł- 10,8zł=1,2zł

Odp:Cena na aukcji wynosi 1,20 zł

b)12 zł-1,20 zł=10,80 zł

Odp : O 10,80 zł

Zad 3

Sposób 1:
kwota obnizki: 24 zł*0,12 zł=2,88 zł
cena po obniżce:24 zł-2,88 zł=21,12 zł
odp:Cena po obniżce wynosiła 21,12 zł

Sposób 2:
Jaką cześcia starej ceny jest cena po obniżce?
cena po obiniżce:21,12 zł
odp: niwe wiem

2010-02-21T21:00:28+01:00
Zad.1
12zł - 100%
x - 40 %
x = 40 *12 / 100 = 4,8
12 - 4,8 - 7,20
Odp.: Cena komiksu Janosik po obniżce wynosi 7,20zł.

zad. 2
a) 12 zł - 100%
x - 90%

x = 90*12/100 = 10,8

b)12-10,8= 1,2
Różnica cen = 1,2 zł

zad. 3
24zł - 100%
x - 12%

x = 12* 24/100 = 2,88 - obniżka
24-2,88= 21,12 - po obniżce

Odp . Obniżka wyniosła 2,88, cena po obniżce 21,12