Odpowiedz na pytania:
1. How often do you learn things by heart?
2. Have you ever played truant?
3. Do you always hand in homerwork on time?
4. What do you do to pass a test well?
5. What subjects are you good at?
6. Do you usually try to do your best at school?
7. Do you feel that you have made a lot of progress at school recently??
8. Do you want to get into university in the future ?

Proszę o przetłumaczenie odpowiedzi :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:39:55+01:00
1.
I always learn things by heart. - Zawsze uczę się na pamięć
2.
No, I haven't. - Nie, nie grałem
3.
Yes, I do. - Tak, zawsze
4.
To pass a test well I learn a lot. - Żeby dobrze zdać test dużo się uczę.
5.
I'm good at English and Russian. - Jestem dobry z angielskiego i rosyjskiego.
6.
Yes, I do. - Tak, zazwyczaj próbuje.
7.
No, unfortunately I don't feel so. - Niestety tego nie czuję.
8.
Yes, I dream about it. - Tak, marzę o tym.
2 5 2